Podmínky ochrany osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

II. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Alena Ronzová IČ 09925708 se sídlem Zádveřice 270, 76312 Vizovice (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Zádveřice 270, 763 12 Vizovice

email: info@caramelasway.cz

telefon: 777 063 655

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa/sídlo jsou osobní údaje nutné pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek.
 4. Informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil - např. vaše jméno, datum narození, číslo, adresa ...
 5. Informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům.
 6. Informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách.
 7. Informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě.
 8. Informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku.
 9. Informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat.
 10. Jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Správa našich webových stránek.
 • Přizpůsobení našich webových stránek právě Vám.
 • Zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek.
 • Zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb.
 • Další použití.
 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje.
 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
 • a) Poskytovatel služby Webnode, centrála Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
 • Switzerland.
 • b) Dopravce Zásilkovna, provozovaný společností Zásilkovna, s. r. o., sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha.
 • c) Poskytovatel platební brány, provozované společností Stripe, Inc.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby,
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu, či je zašlete pro zveřejnění na našem instagramovém/facebookovém účtu, nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirem, bezpečného přístupového hesla...
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web.

IX. Webové stránky třetích stran

 1. Pokud naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich, tak nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

X. Aktualizace údajů

 1. Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Odesláním dotazu přes rychlý kontakt, či přímého e-mailu, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 5. Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

XII. COOKIES

Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď "trvalé" nebo "relační". Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační tak trvalé soubory cookies.

1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

 • Google Analytics společnosti Google Inc., sídlo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K rozpoznání počítače, když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů.
 • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. 

Sesbírané cookies soubory jsou společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing


2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies - například:

 1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Soukromí" a poté "Upřesnit";
 2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti", "Soukromí", pak v rozbalovací nabídce vyberte "Použít vlastní nastavení historie" a zrušte zaškrtnutí políčka "Přijímat soubory cookies z webů"; a
 3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce "Přizpůsobení a ovládání", kde klikněte na "Nastavení", "Zobrazit pokročilá nastavení" a "Nastavení obsahu" a pak pod nadpisem "Cookies" vyberte "Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů".

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

3. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat - například:

 1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: https://support.microsoft.com/kb/278835);
 2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na "Nástroje", "Možnosti" a "Soukromí", pak vyberete "Použít vlastní nastavení historie", kliknete na "Zobrazit soubory cookies" a pak kliknete na "Odstranit všechny soubory cookies"; a
 3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce "Přizpůsobení a ovládání", kde klikněte na "Nastavení", "Zobrazit pokročilá nastavení" a "Vymazat data prohlížeče" a před tím, než kliknete na "Vymazat data prohlížeče", vyberete "Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření".

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2021.